., . 48 . 7
(. . .)

-,

2011 . . .. . , 2013 . .. .

: 2021 . - , - .. ; 2019 . - ( ), . .. ; 2018 . - , . .. .

2022 . . , , ( ) . : - .

, , , . 2022 .: V (), , (); 2021 .: : , (), 2021: , (), XX .. , ().

14 , 7 , 1 SCOPUS: , - , - .

- .

, , , , .

, , , ( ), , , ( , , , ), , , , .

, / , . . : , , ( ), , , , .